Dades del Responsable del Tractament

Identitat: Guanyem Girona

Domicili:  C/ Travessia de la Creu, 17 1º -17003 GIRONA-

NIF: G-55335046

Correu electrònic: info@guanyemgirona.cat

Guanyem Girona com a titular i responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar tota la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir a raó de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, tan a nivell nacional com europeus que regulen la recolpilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Guanyem Girona, ha adeqüat aquesta web a les exigències  de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlamnet Europeu i el Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD); així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç Electrònic (LSSICE – LSSI).

Condicions d’ús de la pàgina web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats en ella.

Aquesta pàgina i tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material; són propietat de Guanyem Girona, si no s’indica el contrari.

Tots els dets estan reservats. Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les següents condicions:

-L’accés i ús de la pàgina web són gratuïts i lliures. Alhora, Guanyem Girona es reserva la possibilitat de restringir-ne seccions quan cregui oportú.

-La totalitat de la informació facilitada per l’usuari a través d’aquesta pàgina haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari es responsabilitzarà de mantenir la infomació facilitada permanentment actualitzada. En qualsevol cas l’usuari, serà responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta pugui provocar.

-L’usuari es compromet a fer un ús adeqüat de la pàgina web, a raó de la llei i bones pràctiques, i a mantenir en tot moment el degut respecte als altres usuaris.

-Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web.

-L’usuari, s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il.lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús contràries als drets i interessos de Guanyem Girona, d’algun dels seus membres i/o tercers; i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.

-L’usuari es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web ni dels sistemes d’informació o documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat.

-Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina web i els seus continguts.

-Guanyem Girona no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o la impossibilitat d’accedir-hi.

-En cap cas les cookies que es puguin utilitzar no serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Condicions de registre d’usuari

-Amb caràcter general, per l’accés als continguts de la pàgina web no és necessari el registre d’usuari.  No obstant, la utilització de determinats serveis (fomularis) està condicionada a l’acceptació de la clàusula de tractament de dades / protecció de dades.

-Les dades introduïdes per l’usuari, hauràn de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració a les esmentades condicions i en podrà resultar la terminació immediata de l’usuari.

Exclusió de responsabilitat

Guanyem Girona no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs.

Guanyem Girona no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de controlar els continguts o informacions de les pàgines a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços externs.

Jurisdicció competent

Amb caràcter general, les relacions entre Guanyem Girona i l’usuari de la pàgina web, seràn sotmeses a raó de la normativa vigent legal aplicable.