Skip to main content

El millor Trueta possible

Fa ja més de 15 anys que sentim a parlar d’un nou Trueta i més de 9 que es va elaborar el projecte bàsic d’un hospital al costat del vell. Segurament el tindríem ja disponible si «la crisi» no ho hagués aturat tot. Si Marina Geli el preveia per a 2014, Boi Ruiz l’ajornava fins al 2020, però cap dels dos va encertar i tornem a estar a les beceroles, amb la diferència que el que llavors es veia com a un somni, ara es veu com a una necessitat inajornable. Cal que el rellotge del nou Trueta comenci a moure’s. I, davant la confusió sobre les diverses alternatives que es plantegen en aquests moments, les entitats i les persones sotasignants d’aquest manifest tenim clar el següent:

1) Defensem un model de sanitat pública, universal i de qualitat com a objectiu prioritari de país i requerim de les administracions públiques que destinin tots els recursos necessaris a aquest objectiu.

2) L’hospital que es projecti ha de ser el millor hospital possible de referència de tota la Regió Sanitària Girona i no caben disputes entre municipis veïns per tenir-lo al seu terme municipal. Per la població que té assignada la nostra regió, ens correspon un hospital del màxim nivell, equiparable a qualsevol dels grans hospitals de Barcelona. La descentralització del model sanitari català no és certa si aquesta exclou l’especialitzada. Cap hospital té el màxim nivell en totes les seves especialitats, però Girona pot ser i ha de ser puntera en algunes d’elles. Així mateix, aquí, com a tot el país, necessitem una atenció primària més forta que l’actual que treballi conjuntament amb la resta d’especialitats.

3) La participació ciutadana, de professionals i d’usuaris és, ara més que mai, una necessitat per tirar endavant el projecte en totes i cadascuna de les seves fases. Usuaris, professionals i el conjunt de la ciutadania de tot el territori de la regió necessitem imperiosament ser escoltats i poder controlar la transparència de tots els procediments. No cal dir que aquesta participació s’ha d’entendre a nivell de tot el territori de la regió.

4) Basant-nos en la necessitat de transparència esmentada, requerim un informe tècnic comparatiu dels diferents emplaçaments proposats, que contempli:

a) Les necessitats definides pel Departament de Salut, prèviament consensuades amb la diversitat d’agents socials esmentats, nivell previst per a l’hospital, nombre de llits, boxos d’urgències i quiròfans aproximat per cobrir les necessitats, com a hospital comarcal de la zona assignada i com a hospital de referència de la regió, sense haver de recórrer a derivacions, així com les relacions amb l’atenció primària, amb la xarxa de salut mental i amb els hospitals comarcals de la regió.

b) La conveniència que els centres docents i de recerca es construeixin al mateix espai. Necessitats d’espai, actuals i amb previsió de futur, i catalogació de les diferents ubicacions que contempli l’accessibilitat actual i les reformes necessàries per facilitar-la (vies d’accés, transport públic, aparcaments, etc.) així com que l’emplaçament tingui la capacitat de creixement per al proper segle.

c) Sigui quina sigui l’opció escollida caldrà que es valori el paper de les diferents entitats gestores actuals i les possibles integracions d’entitats per tal de simplificar la gestió i per unificar les relacions laborals en el marc del conjunt hospitalari, garantint millores de les condicions de treball. Així mateix, caldrà demanar una inversió sanitària al nord de Girona  a partir del treball realitzat a través d’un mapa de polítiques i equipaments de salut en una ciutat que creix any rere any en habitants. Aquest mapa s’hauria de calendaritzar tan bon punt surti la decisió argumentada dins l’informe esmentat.

d) Finalment, cal que el mateix informe valori el futur de l’actual edifici del Trueta i que, tant si es considera que s’ha de conservar com si es creu que no, es facin previsions per a una utilització social i pública de l’edifici o de l’espai que mantingui l’equilibri territorial de la zona.

 

Girona, 16 de gener de 2020