Skip to main content

Les persones sotasignants apostem per la creació d’una candidatura municipalista i ciutadana a Girona que aglutini persones i organitzacions diverses per liderar un projecte de canvi en clau social, democràtica, popular i republicana.

En els darrers anys hem observat com el govern municipal ha anat bastint un model de ciutat aparador mentre s’abandona la gestió del dia a dia, creixen les desigualtats i es descuiden els barris.

Per aquest motiu, pensem que ha arribat el moment d’articular un nou espai polític amb vocació majoritària, capaç d’esdevenir alternativa de govern, que situï al centre de les seves preocupacions el benestar de la gent, la centralitat de tots els barris i la participació ciutadana. L’acció política de la candidatura proposem que es basi en els principis següents:

1. Guanyem Girona per a la seva gent. Per una ciutat en què tots els gironins i gironines s’hi sentin incloses i siguin protagonistes, i no una ciutat pensada per a uns pocs.

2. Guanyem Girona per la igualtat, per a garantir els drets socials de tothom: l’habitatge, la salut, el treball, els subministraments més bàsics. Una ciutat que actuï no només per pal·liar els casos d’emergència sinó que treballi per assegurar el benestar col·lectiu i cerqui alternatives a un model econòmic injust.

3. Guanyem Girona per a la participació democràtica de baix a dalt, a partir dels barris i les entitats. Per una ciutat on tots els barris esdevinguin centre, que posi fil a l’agulla als projectes pendents i desatesos durant anys.

4. Guanyem Girona per situar l’educació, l’esport i la cultura al centre, com a base per fomentar la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i el creixement humà i intel·lectual de la ciutadania, des d’una perspectiva pública i comunitària.

5. Guanyem Girona per revertir el model centrat únicament en el turisme i les polítiques de façana. Per un model econòmic just, que generi valor afegit i ocupació de qualitat. Volem combatre la precarietat laboral i generar alternatives apostant també per l’economia social i cooperativa.

6. Guanyem Girona pels drets de les dones, amb polítiques feministes i que situïn la vida al centre, per a fer efectius els drets LGTBI, de les persones migrades, de la gent gran, dels infants i joves i de les persones amb capacitats i funcionalitats diverses. Una ciutat inclusiva, acollidora i solidària, que garanteixi els drets polítics i de ciutadania de tothom que hi visqui.

7. Guanyem Girona pel medi ambient i l’aposta per polítiques transformadores en clau ecologista. Cal mirar més enllà dels períodes electorals i definir una proposta de ciutat per al 2030 que pugui ser exemple en la lluita contra el canvi climàtic, la preservació del territori i els drets dels animals.

8. Guanyem Girona pel conjunt de l’àrea urbana, en què la cooperació entre municipis produeixi polítiques conjuntes en matèries com la mobilitat, la cultura, els residus o l’aigua. Un espai que potenciï el transport públic i la bicicleta i redueixi els impactes negatius del transport privat.

9. Guanyem Girona per liderar el camí cap a la República Catalana com a eina per superar el règim del 78. La República per millorar les condicions de vida de la gent, i on es respectin els drets civils i polítics de tothom.

10. Guanyem Girona per a governar sota criteris d’ètica, transparència i vocació de servei públic. Per una ciutat que lideri la defensa dels serveis públics i de qualitat com a eina de gestió democràtica i garantia dels drets socials.

En conseqüència, fem una crida a totes aquelles persones i entitats que comparteixin la necessitat d’articular un projecte municipalista transformador basat en aquests principis, a implicar-se en la creació d’aquesta candidatura a les eleccions de maig del 2019.

            Guanyem Girona!

Girona, 22 d’octubre de 2018