Skip to main content

Guanyem Girona ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i, amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD); així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la nformació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: Guanyem Girona
Domicili: C/ Travessia de la Creu, 17 1º -17003 GIRONA)
NIF: G-55335046
Correu electrònic: info@guanyemgirona.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Guanyem Girona informa que tractem les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web amb estricta confidencialitat, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades vigent. La finalitat del tractament és poder prestar els serveis sol.licitats i poder enviar informació relativa a les activitats de l’entitat, així com desenvolupar accions i campanyes i informar sobre les mateixes.

Guanyem Girona es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, i garanteix que es tractaran a raó de totes les mesures técniques així com organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

Per quant de temps conservem les dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol.liciti la seva supressió per l’usuari.

Quina es la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusla de tractament de dades.

En els formularis del lloc Web serà necessari que l’usuari complimenti els camps marcats com “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades personals requerides, podria implicar una incompleta atenció a la sol.licitud requerida.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Guanyem Girona no comunicarà les seves dades a tercers sense el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions legals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés  a les dades personals, així com sol.licitar la recificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la seva supressió quan les dades ja no són necessàries per les necessitats per les quals van ser recollides.  També podran sol.licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins aquell moment.

L’usuar podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili de Guanyem Girona, C/ Travessia de la Creu, 17 1º -17003 GIRONA-; o enviant un correu electrònic a info@guanyemgirona.cat

Tanmateix, podrà sol.licitar més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets adreçant-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).