Skip to main content

EDUCACIÓ

Que el pressupost pugi a prop de 400.000€.

Es contractaran dues educadores per a les escoles bressol públiques.

Es dedicaran 25.000€ per a projectes d’Educació 360.

Es dedicaran 20.000€ per a la dinamització de comunitats educatives.

Es recuperarà el programa ‘De vacances’ a l’àrea d’Educació.

Fort increment en la partida de manteniment d’escoles.

 

JOVENTUT

S’augmentarà la partida de Joventut fins els 60.000€.

S’habilitarà un solar a Can Gibert per una promoció de lloguer assequible per a joves.

La remodelació de l’Estació Jove s’inclourà dins del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) dins les Inversions Financerament sostenibles de 2020.

S’arreglarà prioritàriament els problemes estructurals de goteres i humitats del Centre Jove Güell.

Es reclamarà l’ús del xalet de l’avinguda Sant Narcís. Un cop assolit, s’adequarà com a Centre Obert.

Es reivindicarà com a Ajuntament de Girona a la Generalitat de Catalunya la necessitat d’articular de forma immediata el seu projecte de Centre Jove de Salut perquè la situació de precarietat prevista ara mateix duri el menor temps possible.