Skip to main content

Rep periòdicament informació sobre la feina feta per Guanyem Girona al teu correu electrònic.

Vull rebre informació

*Protecció de dades
Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, s’informa a les persones i associacions signants que les seves dades s’incorporaran a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de Guanyem Girona amb l’objectiu únic de difondre o impulsar activitats derivades de la signatura d’aquest manifest. Els signants podran accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les, i també oposar-se al seu tractament o cessió, a través del correu electrònic info@guanyemgirona.cat